Boekenacties voor goede doelen
De heer Cees Smit – Koninklijke Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Zaterdag 16 november 2019


De toespraak van de Burgemeester van Voorschoten Mevrouw Bouvy-Koene:


Mijnheer Smit, u heeft zich als blinde vrijwilliger op vele fronten ingezet voor de verbetering van de positie van blinden en slechtzienden.


O.a. was u bestuurslid van de volgende blinden- en slechtziendenorganisaties:

- De Nederlandse Vereniging voor Blinden en Slechtzienden (NVBS), sinds 2013 is de naam    gewijzigd in Oogvereniging;
- De International Blind Sports Association (IBSA);
- De Nederlandse Bond voor aangepaste sporten (NEBAS);
- De Vereniging Onbeperkt Lezen.

In deze bestuursactiviteiten heeft u zich speciaal gericht op de sportbeoefening voor deze groepen.

In de hoedanigheid van penningmeester van de International Blind Sports Association heeft u een bijdrage geleverd aan de uitbreiding van de sportbeoefening op internationaal en mondiaal niveau. U heeft het financiële draagvlak van deze vereniging sterk verbeterd.

Ook was u betrokken bij de bestuurlijke activiteiten voor de Paralympics. In dit kader nam u deel aan de Paralympics te Barcelona (1992), Atlanta (1996) en Sydney (2000).

Voor de Vereniging Onbeperkt Lezen zet u zich geheel belangeloos in om meer bekendheid te geven aan de vereniging en de activiteiten op het gebied van leesbevordering voor mensen met een leesbeperking. Binnen een werkgroep organiseert u de tweejaarlijkse schrijversdagen, speciaal voor blinde en slechtziende leden. Daarnaast bent u vaak als eerste bereid om mee te werken aan tijdelijke projectengroepen over bijvoorbeeld inhoud en toekomst van de vereniging.


Vanaf 1989 treedt u voor het Koninklijk Nederlands Geleide Fonds (KNGF) op als een gewaardeerd Ambassadeur Geleidehonden. U verzorgt veel lezingen voor bedrijven, scholen en verenigingen over het werk van de blindengeleidehonden en zorgt dat de maatschappij meer begrip krijgt voor deze viervoeters. Op de Geleidehondenschool in Amstelveen heeft u een jaar de belevingswereld van blinden gepresenteerd aan ziende mensen.


Verder heeft u zich verdienstelijk gemaakt als schrijver en ghostwriter van een viertal boeken. De opbrengst van drie van deze publicaties is ten goede gekomen aan doelen die van maatschappelijk belang zijn.

U schreef de volgende boeken en voerde vele eenmansacties voor de verkoop:

1. “Krijg ik nog een zoen”, opbrengst € 18.000,-- voor de Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg (VPTZ) en € 21.500,-- voor diverse hospices.
Na het verschijnen van het boek heeft u een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van trainingen voor VPTZ Nederland. Trainingen die ook vandaag nog actueel zijn en gevolgd worden door een groot deel van de inmiddels 11.000 vrijwilligers die aan de VPTZ verbonden zijn.

2. “Vanavond breng ik eten”, ghostwriter voor Jo Kats, opbrengst € 4.800,-- voor Blinden Kameroen Fakkel en € 1.800,-- voor de Stichting 1940-1945.

3. “Harteloos”, opbrengst € 19.000,-- voor de stichting Light for the World. Hiermee zijn 625 zichtreddende oogoperaties in Zuid Soedan uitgevoerd.

4. “Nieuw leven”, een biografische roman over het leven van Binh Tay Nguyen, een vluchtelinge uit Vietnam.

U bent een rolmodel binnen de wereld van de blinden en slechtzienden, maar natuurlijk ook daarbuiten. U laat de mensen letterlijk “zien” hoe ieder van ons door allerlei praktische activiteiten een bijdrage kan leveren aan een betere samenleving.

Uw drive was om voor anderen iets te kunnen betekenen. U wilde woekeren met uw talenten. U bent niet iemand die zegt “zoek het zelf maar uit”, maar u biedt graag een helpende hand.

In het boek “Nieuw leven” schrijft u: “de betekenis van het leven ligt in het verschil dat je kunt maken in het leven van een ander”.

U doet over uw vele activiteiten nooit gewichtig. Voor u is het een doodnormale zaak om je talenten in te zetten voor anderen. Humor en de nodige zelfspot zijn daarbij onmisbaar.

Van u is de uitspraak : “Een goede grap in een lezing of inleiding herinner je je jaren later nog steeds. Dan is de kans groter dat de inhoudelijke boodschap blijft hangen..”.


Uw ondersteuners zeggen het volgende over u :

“Cees is al jarenlang zeer betrokken bij onze vereniging en is altijd bereid om met zijn trouwe hond te reizen naar diverse overleggen”

“Zijn verhaal laat altijd blijvende indruk achter bij de toehoorders”

“De inzet van de heer Smit heeft grote indruk op ons gemaakt”

 “Graag willen wij met deze ondersteuning laten blijken hoezeer wij hem waarderen”


Voor al deze activiteiten heeft Zijne Majesteit de Koning u benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


De heer Smit is hiervoor vandaag Koninklijk Onderscheiden maar ook alle andere vrijwilligers in de zaal heel hartelijk dank en uiteraard is al dit vrijwilligerswerk niet mogelijk zonder ondersteuning van alle partners. Iedereen hartelijk dank.