Boekenacties voor goede doelen

Nieuw Leven

Wat is toeval? Tijdens een korte cursus ‘schrijf je eigen levensverhaal’ bij de stichting Visio te Leiden, kwamen Binh en Cees elkaar tegen. Cees raakte diep onder de indruk van enkele korte fragmenten uit het leven van Binh en biedt aan om haar belangeloos te helpen met het schrijven van haar levensverhaal. Hij is ervan overtuigd dat vele mensen dit verhaal diep zal raken.
Drie jaar werkte het auteurs duo onafgebroken aan deze aangrijpende, biografische roman.Preview
Ik voelde me verschrikkelijk ongemakkelijk en verward. Was mijn vertrouwen in de Vietnamese regering wel terecht? Of was het een regelrechte leugen die het centraal departement van Propaganda verkondigde? Vietnam verjaagt niemand uit het land. China zit achter al die chaos. Bij een grenspost met de mooie naam Vriendschappelijke grenspost stond ik met het opname apparaat over mijn schouder en het microfoontje in de hand naast een paar Vietnamese douaniers gebiologeerd naar een bizar tafereel te staren. Honderden en nog eens honderden mannen, vrouwen en kinderen liepen afgeladen met zakken, tassen en koffers achter elkaar in een lange rij in de richting van de Chinese grenspost. Mannen met een trieste gezichtsuitdrukking, huilende vrouwen en gillende kinderen. Het leek wel op een hartverscheurende begrafenisstoet. Soms keek iemand vertwijfeld achterom, net alsof hij een allerlaatste beeld in zich op wilde nemen van wat hij voorgoed moest achterlaten.
Schoorvoetend liep ik af en toe naar iemand toe, duwde mijn  microfoon onder de neus en vroeg of Vietnam hem had verjaagd of dat hij door China was teruggeroepen. Zonder uitzondering draaide iedereen z’n hoofd om en keerde me de rug toe. Aan de andere kant, bij de Chinese grenspost, stond een rij witte bussen met het rode logo van het Witte kruis om ouderen en zieken op te vangen. Op een hoog, hangend rood spandoek stond te lezen ‘Hartelijk welkom landgenoten’.
Tientallen in legeruniform geklede mannen en vrouwen stonden aan beide kanten van de weg en klapten in hun handen om hun landgenoten te verwelkomen.
Terwijl ik naar dit lugubere tafereel keek, sloeg de angst als een bom in. Wat zou er met de in China woonachtige Vietnamezen gebeuren? Zou China deze onderdanen, onder wie mijn ouders, op zijn beurt naar Vietnam terugsturen?

Het leven van de voormalige nieuwslezeres, tolk en journaliste Binh Tay Nguyen is opmerkelijk. Binh werd geboren uit Vietnamese ouders in de Chinese stad Kunming, niet ver van de Vietnamese grens. Hier bracht zij de eerste twintig jaren van haar leven door. Als twintig jarige besluit Binh om in Vietnam deel te nemen aan de oorlog tegen de Amerikanen. Omdat zij na bijna 25 jaar trouwe dienst geen gehoor wilde geven aan opdrachten van het communistische regiem en voor de tweede maal in de gevangenis terecht dreigde te komen, verliet zij noodgedwongen haar geliefde vaderland.
Nieuw Leven geeft u een beeld van een ongelooflijk maar vooral wonderlijk levenspad van Binh Tay Nguyen. Zij ontsnapte enkele malen ternauwernood aan de dood. Werd zij van bovenaf beschermd? Uiteindelijk ziet Binh die bescherming als een geschenk uit de hemel. Als dank aan God en vanwege de innige wens haar levensverhaal met anderen te delen, schreef Binh samen met Cees Smit dit ontroerende boek in de herfstjaren van haar leven.
Met haar gezin kwam zij eind 1991 berooid in Nederland aan. Een langdurige asielprocedure volgde, maar uiteindelijk is het gezin Nguyen perfect geïntegreerd in onze samenleving.

Op zaterdagmiddag 6 oktober 2018 heeft aan het Tripodia Hoornesplein 155, 2221 BE Katwijk aan zee de boekpresentatie plaatsgevonden van Nieuw Leven, geschreven door het auteurs duo Binh Tay Nguyen en Cees Smit. Zie verder de pagina Boekpresentatie.

Nieuw Leven is vanaf eind september 2018 uitgegeven door Scholten uitgeverij te Zwolle.
T: 038-3030222
e:
info@scholtenuitgeverij.nl
www.scholtenuitgeverij.nl
ISBN 978-94-92959-02-7
Het boek telt 572 pagina’s
Prijs € 19,50
Nieuw leven is in alle boekwinkels en een aantal internetsites in ons land verkrijgbaar.
Een gesproken Daisy versie of een braille exemplaar kan worden verkregen bij de stichting Passend Lezen te Den Haag (070-3188500).

Inmiddels zijn er per 1 januari 2019 meer dan 1.200 boeken van Nieuw Leven verkocht?